mercredi 8 mars 2017

Dánské divadlo

dánské divadlo, ve středověku půsotili potulní komedianti; liturgická dramata v chrámech a klášterech. V 16.d. lat. školské hry. První stálé profesionální div. Dánská scéna zal. 1122 v Kodani, zakl. dánského nár. čiv. byl dramatik Holberg; 1770 nazváno Královské divadlo. Opera v Kodani od 1703. Rozvoj od pol. 19.st,, vznik dalších scén, rozmach herectví, rvi. v dramatech (Holberga, Ibsena a Bjomsona). Ve 20.st. s růstem děl. hnuti vznikají i děl. div., rozviji se reál. v hrách S. Clausena (1893 až 1961); ve 30. letech rostly antifaUst. tendence, např. v komedii Umbab***■ ba (C. E. M. Soya, *1896), v díle K. Munka (1899-1944, zastřelen náčist. okupanty). Po 1945 se v dlech dramatiků odráží okupační tematika (Ábeli). Střediskem d. d. zůstává Král. div. v Kodani, které uvádí div. hry souč. dánských autorů (L. Fisdier, 1904-1956, H. Ch. Branner, 1903 až 1966) i zahr. dramatiků (Brecht, 0'Ca-sy, Miller, Důrrenmatt). dánské výtvarné umění, období \ikin-ského um. je oslabováno pronikáním kř. od 9.$t., které d. v. u. začlenilo do evr. kontextu; v rom. období převažuje cihlová arch. (rotundy na Born-holmu), kamenné reliéfy a zlatnictví, v gotice něm. a angl. vlivy, reformace se projevila antium. tendencemi; v re-nes. dominují vlivy it. a vlámské {zámky Kronborg, Rosenborg, kodaňská burza), soch. (zvi. pomníky, řeztářská a kamenická arch. výzdoba) j mal. ovládají cizí, zejm. niz. mistř., podobně i v baroku (zámek Chartotten-burg); od pol. 18.st. šili domácí tvorba (Thorvaldsen, zal. Akademie), svébytného výrazu d. v. u. je dosaženo ve 20.st. zejm. v tvorbě životního prostředí (um. řemeslo, arch. a design). Dánsko, Dánské království, Kongeri-get Danmark, Danmark — stál v sev. Evropě, na Jutském poloostrově a přilehlých ostrovech, 43 069 km;, 5,09 mil. obyv., většina věřících vyznává luteránství, úřední jaz. dánština, hl.m. Kodaň. - Přímořský stát mezi mořem Severním a Baltským, průlivy Skagerrakem a Kattegatem je oddělen od Skandinávského poloostrova. Největší ostrovy Sjaelland, Fyn, LoHand, Bomholm, Falster, Langelanó. Geol.

mardi 7 mars 2017

Andrés Pérez

Andrés Pérez [-res pe-] Cartos, *1922, venezuelský politik; 1974 — 79 prez. republiky.

Blagoevgrad

Blagoevgrad, do 1950 Gorna Džumaja — adm. středisko stejnojmenného okr-gu v Bulharsku v údolí Strumy, 36500 obyv. Prům. tabákový, dřevozpracující, text., keramický. Dop. křižovatka. Minerální lázně.

Bartel Horst

Bartel Horst, *1928, nčm. (NDR) historik, ředitel Hist. ústavu A V (od

Cyanophyta

Cyanophyta [-fi-, řec.] viz sinice. cyanóza [řec.], cyanosis — modrofia-lové zbarveni kůže a sliznic, vzniká nedostatečným nasycením krve kyslíkem; průvodní jev některých srdečních a plicnich chorob.

Britská jižní Afrika

Britská jižní Afrika, British South Africa — bývalé brit. koloniální území zahrnující dnešní JAR, Svazijsko, Le-sotho, Botswanu.

Mátky. — Etruské

mátky. — Etruské, později řim. m.; ve 2.st. př.n.l. — 2.st. q.1. proslulo kovovými výrobky a zejm. tzv. aretinskou keramikou s reliéfními ornamentálními motivy; 1098 samostatná m. řep., od konce 13.st. do 1860 pod vlivem Florencie; rodiště Petrarky.

lundi 6 mars 2017

Bonosky Philipp

Bonosky Philipp, *1916, amer. prozaik litevského pův.; osudy litevských přistěhovalců líčí v románě Hořící údolí; román Kouzelné kapradí odhaluje vliv automatizace na život dělníka v kapitalismu.

Beníško Korei

Beníško Korei, 1908-1975, č. herec a dramatik; člen Městských div. pražských 1957-75. Z.um. (1971). Beaíšková Otýlie, roz. Jelínková, 1882 až 1967, č. herečka a recitátorka. Hutnou zkratkou vytvářela zejm. tragické postavy a role lid. laskavých matek: Čapkova Matka, Fatma (Hik-met. Píseň o turecké zemi). Nár.um. (1952).

Ammán

Ammán, hl.m. Jordánská, 850 m n.m.,