mercredi 8 mars 2017

Dánské divadlo

dánské divadlo, ve středověku půsotili potulní komedianti; liturgická dramata v chrámech a klášterech. V 16.d. lat. školské hry. První stálé profesionální div. Dánská scéna zal. 1122 v Kodani, zakl. dánského nár. čiv. byl dramatik Holberg; 1770 nazváno Královské divadlo. Opera v Kodani od 1703. Rozvoj od pol. 19.st,, vznik dalších scén, rozmach herectví, rvi. v dramatech (Holberga, Ibsena a Bjomsona). Ve 20.st. s růstem děl. hnuti vznikají i děl. div., rozviji se reál. v hrách S. Clausena (1893 až 1961); ve 30. letech rostly antifaUst. tendence, např. v komedii Umbab***■ ba (C. E. M. Soya, *1896), v díle K. Munka (1899-1944, zastřelen náčist. okupanty). Po 1945 se v dlech dramatiků odráží okupační tematika (Ábeli). Střediskem d. d. zůstává Král. div. v Kodani, které uvádí div. hry souč. dánských autorů (L. Fisdier, 1904-1956, H. Ch. Branner, 1903 až 1966) i zahr. dramatiků (Brecht, 0'Ca-sy, Miller, Důrrenmatt). dánské výtvarné umění, období \ikin-ského um. je oslabováno pronikáním kř. od 9.$t., které d. v. u. začlenilo do evr. kontextu; v rom. období převažuje cihlová arch. (rotundy na Born-holmu), kamenné reliéfy a zlatnictví, v gotice něm. a angl. vlivy, reformace se projevila antium. tendencemi; v re-nes. dominují vlivy it. a vlámské {zámky Kronborg, Rosenborg, kodaňská burza), soch. (zvi. pomníky, řeztářská a kamenická arch. výzdoba) j mal. ovládají cizí, zejm. niz. mistř., podobně i v baroku (zámek Chartotten-burg); od pol. 18.st. šili domácí tvorba (Thorvaldsen, zal. Akademie), svébytného výrazu d. v. u. je dosaženo ve 20.st. zejm. v tvorbě životního prostředí (um. řemeslo, arch. a design). Dánsko, Dánské království, Kongeri-get Danmark, Danmark — stál v sev. Evropě, na Jutském poloostrově a přilehlých ostrovech, 43 069 km;, 5,09 mil. obyv., většina věřících vyznává luteránství, úřední jaz. dánština, hl.m. Kodaň. - Přímořský stát mezi mořem Severním a Baltským, průlivy Skagerrakem a Kattegatem je oddělen od Skandinávského poloostrova. Největší ostrovy Sjaelland, Fyn, LoHand, Bomholm, Falster, Langelanó. Geol.

1 commentaire:

  1. úvěrová společnost, která mi poskytuje půjčku ve výši 5 000 000,00 USD, když ostatní investoři půjčky zanedbali moji nabídku, ale pan benjamin lee mi poskytl úspěšnou půjčku. Jsou přímo zapojeni do financování půjček a projektů z hlediska investic. poskytují finanční řešení společnostem a jednotlivcům, kteří hledají přístup k fondům kapitálových trhů, mohou vám pomoci financovat váš projekt nebo rozšířit vaše podnikání .. e-mailový kontakt :::: také 247officedept@gmail.com nebo napište na číslo whatsapp na + 1- ( 989-394-3740)

    RépondreSupprimer